LOVSKA DRUŽINA CANKOVA
Cankova 58a
9261 Cankova
T: 02 540 16 02
E: ld.cankova@siol.net

Aktualno

06.05.2009

PRAVILA  LD  CANKOVA 2009

Na aprilskem Občnem zboru LD Cankova so bila sprejeta dopolnjena Pravila LD.
19.12.2008

POVOZI SRNJADI V LD CANKOVA

Na območju lovišča LD Cankova beležimo v času od 2005 do 2009 (4 leta), 128 primerov izgub srnjadi v cestnem prometu. Poleg navedenega beležimo ...

Aktualno

<< < 1 2 > >>
 
PRAVILA  LD  CANKOVA 2009
06.05.2009
Na aprilskem Občnem zboru LD Cankova so bila sprejeta dopolnjena Pravila LD.
 
 
POVOZI SRNJADI V LD CANKOVA
19.12.2008
Na območju lovišča LD Cankova beležimo v času od 2005 do 2009 (4 leta), 128 primerov izgub srnjadi v cestnem prometu. Poleg navedenega beležimo 24 primerov poginov srnjadi ob prometnicah, katerih vzrok so najverjetneje povozi. V letu 2005 je bilo evidentiranih 35 povozov in 9 poginov. V letu 2006 je bilo evidentiranih 37 povozov in 12 poginov. V letu 2007 je zaradi spremembe obveščanja lovskih družin o povozih divjadi, število nižje in sicer 21 povozov in 2 pogina. Po podatkih OKC Policijske uprave Murska Sobota naj bi Policija na območju LD Cankova obravnavala 75 primerov povoženja divjadi. V letu 2008 do meseca novembra je v evidenčni knjigi zabeleženih 35 povozov in 1 pogin. 
ZAKLJUČEK: Če upoštevamo podatke Policije za leto 2007 je bilo na območju lovišča LD Cankova v letih 2005 do 2009 (4 leta) iz lovišča izvzetih 208 komadov srnjadi, katerih vzrok je promet.
 
 
PLAČILO KONCESNINE 2009
19.12.2008
Po razpoložljivih podatkih je LD Cankova imela v obdobju 2003-2007 povprečno 13.744 €uro letnih prihodkov in na podlagi tega je izračunana višina koncesije v znesku 2.062 €uro, kar predstavlja 15% letnega prihodka.
 
 
LOVSKO-ČUVAJSKA SLUŽBA
18.11.2008
V skladu z veljavnimi predpisi mora vsaka LD, ki bo kot koncesionar dobila v upravljanje lovišče, ustrezno organizirati lovsko-čuvajsko službo. Za vsakih 2.000 ha površine mora biti sklenjena pogodba z enim čuvajem.
Vsled novih zahtev po organiziranosti ter nalogah, ki  zahteva ažurnost LISJAKA, bo znotraj UO LD Cankova potrebna delna porazdelitev posameznih nalog, saj se sedaj gospodarju formalno nalaga ogromno dela, ki ga ni možno tekoče opravljati brez dejanske pomoči nekaterih ostalih članov UO LD in je potrebno to tudi v aktih formalizirati.
 
 
OCENITEV UPLENJENE DIVJADI
18.11.2008
Člani LD cankova morajo oddati revirnim vodjem trofeje in čeljusti divjadi, uplenjene do konca meseca oktobra 2008, ker bo opravljeno ocenjevanje in vpis v LISJAKA, s katerim že zamujamo.
V novi lovni sezoni 2009 bo potrebno trofeje in čeljusti oddajati vsak mesec, saj je potreben tekoči vpis v evidenco.
 
 
JAVLJANJE VSTOPA Z OROŽJEM V LOVIŠČE
18.11.2008
Od 10. 11. 2008 dalje poskusno deluje avtomatski odzivnik za javljanje vstopa članov LD Cankova z orožjem v lovišče. Pred odhodom v lovišče član pokliče na lelefon 02 540 16 03 in sporoči, kam gre. Ob oddaji strela ( ter eventualni uplenitvi) je obvezno takoj posredovati sporočilo na odzivnik ter strel kasneje vpisati tudi v revirno knjigo.
Do odločitve, kateri način se bo uporabljal v prihodnje, se uporabljata oba načina, torej vpis v revirno knjigo oz. doslej uveljavljen način v posameznem revirju ter poskusno še javljalnik.
Odločitev za to je botrovalo tudi dejstvo, da že nekaj let opažamo povečano aktivnost neevidentiranih odstrelov, zastrelov srnjadi ipd. na določenem delu lovišča ter posamezne zaznave in obvestila s terena o nedovoljenih aktivnostih. Z javljalnikom je članom omogočeno manj zamudno delo kot z vpisovanjem v revirno knjigo.
Ob pripravi Poslovnika LD za leto 2009 bo postopek konkretiziran.

Neupoštevanje vpisovanja oz. javljanja vstopa v lovišča ter oddaje strelov je hujša kršitev in bo strogo sankcionirana.
 
 
VABILO NA LOV V LD ROGAŠOVCI
18.11.2008
LD Rogašovci je posredovala vabilo za veliki lov na malo divjad, ki bo v soboto, 22.11.2008 z zbirališčem ob 8,30 pri kmečkem turizmu Forjanič v Sp. Slavečih.
 
 
TEČAJ ZA LOVSKE ČUVAJE
18.11.2008
ZLD Pomurje razpisuje tečaj za lovske čuvaje. Zainteresirani člani se morajo prijaviti tajniku LD do 25. 11. 2008.
 
 
AKONTACIJA ČLANARINE 2009
06.11.2008
Polna članarina za člane LD Cankova v starosti do dopolnjenega 70. leta  za leto 2009 znaša 700 €. Od tega se lahko v višini 600 € obračuna opravljeno delo v lovišču, zimsko dopolnilno krmljenje divjadi itd. To članarino plačajo člani, ki zaradi ostalih obveznosti ne morejo opravljati dela v lovišču, krmljenja in ostalega, želijo pa loviti, kar je možno ob upoštevanju določil Poslovnika LD.
Akontacija članarine  2009 znaša za člane do dopolnjenega 70. leta starosti 100 €, za člane med 71. in dopolnjenim 80. letom starosti znaša 55 €, člani po dopolnjenem 80. letu starosti plačajo 20 €. Po sprejemu novih Pravil LD bo določena članarina podpornim članom LD, ki bo predvidoma imela dve kategoriji in sicer učence-dijake-študente ter ostale podporne člane.
Članarina za LZS v letu 2009 znaša 55 €, zavarovanje članov 20 €, ostalih 25 € je namenjenih za ZLD, lovsko kinologijo, rogiste, pevce in sekcijo lovskih čuvajev.
Članarino je potrebno v celoti poravnati do 20. 12. 2008. Po tem roku se zaračuna zamudnikom dodatno po 20 €. Članarina se plača na podlagi posredovanih položnic v dveh delih.
 
 
VELIKI LOV LD CANKOVA
06.11.2008
LD Cankova organizira veliki lov na malo divjad v soboto, 15. 11. 2008 z zbornim mestom pri Lovskem domu Cankova med 8,30 in 9. uro.Vabljeni so člani pobratene LD Križevci, gosti iz LD Kobarid, lovski gosti iz Avstrije in predstavniki sosednjih LD.
 
<< < 1 2 > >>
Prijava na poštni seznam.
Ime in priimek:

E-pošta:
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se