LOVSKA DRUŽINA CANKOVA
Cankova 58a
9261 Cankova
T: 02 540 16 02
E: ld.cankova@siol.net

Aktualno

06.05.2009

PRAVILA  LD  CANKOVA 2009

Na aprilskem Občnem zboru LD Cankova so bila sprejeta dopolnjena Pravila LD.
19.12.2008

POVOZI SRNJADI V LD CANKOVA

Na območju lovišča LD Cankova beležimo v času od 2005 do 2009 (4 leta), 128 primerov izgub srnjadi v cestnem prometu. Poleg navedenega beležimo ...

 

O nas


Lovišče Lovske družine Cankova obsega skupaj 5.045 ha površin in meji na LD Rankovci, LD Brezovci, LD Radovci in LD Rogašovci in na mejni potok Kučnica.
Meja lovišča LD Cankova poteka od mejnega prehoda Fikšinci po cesti do Večeslavec in do glavne ceste do kapele Večeslavci, tu desno po cesti proti Pertočo in nato po cesti levo proti Dolnjim Slavečam, v križišču desno skozi Motovilce in po cesti mimo jezera, ob igrišču Krašči ob cesti obele jezera in nato pri žagi levo nazaj na glavno cesto v Domajince, pri kapeli levo v Beznovce, tu levo v Vadarce in pri Daniju desno do cerkve Bodonci, tu levo do vage in pri njej desno mimo gasilskega doma do glavne ceste proti Šalamencam, v ovinku naravnost mimo Zenkovsega lesa po poljski cesti preko glavne ceste po cesti do gasilkega doma Puževci, tu desno po cesti do tretjega mostu in pri njem desno po mlinskem kanalu do Skakovec, tu pri mostu levo na glavno cesto in po njej mimo kapele do Wolfa Skakovci, pri njem levo po poljski cesti do objekta Čahuk inpred njim levo na potok Kučnica ter po njem do mejnega prehoda Fikšinci.

Lovišče je razdeljeno na štiri revirje in ti na posamezne sektorje oz. rajone v revirju:
BREZJE: Od kapele v Domajincih po cesti do Beznovec, v križišču proti Vadarcem, pri Vlaju desno po cesti do cerkve Bodonci, tu levo do vage in desno po cesti mimo gasilskega doma Bodonci do križišča in desno proti Šalamencam, takoj v ovinku desno z glavne ceste po poljski cesti mimo Zenkovskega lesa, preko glavne ceste skozi gornje Puževce do gasilskega doma, tu desno po glavni cesti proti Strukovcem, pri tretjem mostu v Puževcih po mlinskem kanalu do mosta v Strukovcih, tu desno proti gornjim Strukovcem, pri igrišču levo mimo kovača po poljski cesti mimo Pitza do kapele Domajinci.
1. sektor-rajon: od kapele Domajinci po cesti do Gumilarja, pri jarku levo in po njem ob Brezju do gozdne ceste ter levo po njej v Beznovce mimo Posikalja do kapele Domajinci.
2. sektor-rajon: Od Vlaja Vadarci po cesti do cerkve Bodonci in desno do Zenkovec, tu desno po cesti skozi Beznovce po asfaltu vse nazaj do Vlaja.
3. sektor-rajon: po cesti od cerkve Bodonci do vage in nato desno mimo gasilskega doma naprej do trgovine, tu desno po asfaltu in nato takoj desno po poljski cesti mimo Zenkovskoga lesa do glavne ceste in tu desno po cesti skozi Zenkovce do cerkve v Bodoncih.
4. sektor-rajon: od jarka pri Gumilarju po cesti v zgornje Strukovce, tu levo in nato v bregu spet levo in po poljski cesti v Beznovce do glavne ceste, tu levo mimo Železna do križišča in levo ter nato po gozdni cesti do Brezja in nato desno ob Brezju po jarku do ceste pri Gumilarju.
5. sektor-rajon: od križišča pri gasilskem domu Puževci v zgornje Puževce do križišča, nato levo po poljski poti do Bodonskega potoka in preko njega naravnost preko Ciglenc na cesto in po njej levo mimo pokopališča v zgornjih Strukovcih po asfaltu mimo gasilskega doma do starega mosta, tu levo po mlinskem kanalu do mosta v Pužecih in nato levo po cesti v Puževce do gasilskega doma Puževci.
6. sektor-rajon: od križišča v zgornjih Strukovcih po cesti ( iz Lemerja) v Zenkovce in po cesti proti Beznovcem, tu pred hišo v Beznovcih levo po poljski cesti do zgornjih Strukovec in nato levo po asfaltu mimo pokopališča proti Zenkovcem in nato po 200 m desno preko Ciglenc naravnost na Bodonski potok in po poljski poti na asfaltno cesto v zgornjih Puževcih, tu levo do križišča z glavno cesto.

DOBEL: Od kapele Domajinci po cesti proti Kraščem, po cesti preko nasipa pod jezerom, po glavni cesti proti Beloševiču, pred mostom levo po asfaltni cesti do križišča, tu desno mimo pokopališča Krašči v Ropočo po asfaltni cesti mimo Lenarčiča do križa, tu levo po cesti v Bačarjeve grabe in po cesti v Gerlince do glavne ceste pri Flegarju, tu levo po glavni cesti do križišča v Gornjih Črncih in tu desno in takoj levo po poljski cesti do transformatorja pri Skledarju mimo vage do glavne ceste, po njej levo do mejnega prehoda Cankova, po Kučnici levo do jarka v Kučnico, po njem levo do pokopališča na Cankovi, tu desno po glavni cesti v Skakovce do do Jauka, v ovinku levo po cesti do mosta na mlinskem kanalu in po njem desno do mosta v Strukovcih, tu levo mimo gasilskega doma po asfaltni cesti v zgornje Strukovce, pri igrišču levo po cesti do Gumilarja in Pitza, po cesti naprej do kapele v Domajincih.
1. sektor-rajon: križišče v Gornjih Črncih- cesta v Gerlince-pri Flegarju v Bačarjeve grabe po cesti in gor do križa v Ropočih, tu desno mimo kapele v Ropočih in mimo pokopališča v Kraščih naprej do Gornjih Črnec, tu desno mimo gasilskega doma do križišča.
2. sektor- rajon: Od križišča v Gornjih Črncih po cesti mimo gasilskega doma in nato na koncu vasi levo po cesti do pokopališča v Kraščih, pred njim desno po cesti na glavno cesto in desno po njej ter nato levo po cesti preko nasipa do kapele Domajinci in naprej v Topolovce in preko mosta desno po cesti na glavno cesto, tu levo in nato desno po cesti do križišča v Gornjih Črncih.
3. sektor- rajon: od križišča v Gornjih Črncih takoj levo po poljski cesti do transformatorja pri Skledarju mimo vage do glavne ceste, po njej levo do mejnega prehoda Cankova, po Kučnici levo do jarka v Kučnico, po njem levo do pokopališča na Cankovi, tu desno po glavni cesti do ovinka in nato od tu po poljski cesti do Danijeve njive in po jarku do Ledave in preko nje po jarku do makadamske ceste, tu levo mimo Pitza v Topolovce, pri mostu levo na glavno cesto in po njej levo in nato desno po cesti do križišča v Gornjih Črncih.
4. sektor- rajon: od kapele Skakovci proti Strukovcem, pri Jauku na ovinku proti Topolovcem in pri mostu na Mlinskem kanalu desno po kanalu do mosta v Strukovcih, tu levo proti zgornjim Strukovcem, pri igrišču levo po cesti do jarka pred Gumilarom in nato levo po njem preko Ledave in po jarku mimo Danijeve njive na poljsko cesto in do ovinka na glavni cesti ter po njej levo do kapele Skakovci.

GORA: Od mejnega prehoda Cankova po cesti do transformatorja na Cankovi, tu desno po poljski cesti na glavno cesto in do križišča pod Božekom, od tu po glavni cesti v Gerlince in v Fikšince do gasilskega doma, tu levo po cesti do mejnega prehoda Fikšinci in levo po Kučnici do mejnega prehoda Cankova.
1. sektor-rajon: mejni prehod Cankova skozi naselje proti Korovcem, na Cankovi mimo tehnice in transformatorja po poljski cesti do križišča v Gornjih Črncih, tu levo in po asfaltu v Krovce, pri gasilskem domu desno in po cesti proti Gerlincem, pred Gutmanom v Korovcih levo po cesti naravnost do Kučnice.
2. sektor-rajon: pri gasilskem domu Gerlinci po cesti skozi gozd proti Kovači, konec gozda pred njim levo po jarku do Kučnice in po njej do Korovec v višini Gutmana in Ciglarja, tu levo po cesti do asfalta in nato spte levo po asfaltu mimo Iskre in Kozelina na glavno cesto in po njej levo do gasilskega doma Gerlinci.
3. sektor-rajon: od križišča v Gornjih Črncih po cesti v Korovce, pri gasilskem domu desno po cesti v Gerlince, mimo Iskre in Kozelina na glavno cesto in po njej desno po glavni cesti do križišča v Gornjih Črncih.
4. sektor-rajon: od gasilskega doma Gerlinci po cesti do Kovača skozi gozd, na koncu gozda levo po jarku do Kučnice in ob njej gor do mejnega prehoda Fikšinci, tu desno in po cesti do križišča pri gasilskem domu Fikšinci, tu desno po cesti do gasilskega doma Gerlinci.

JEZERO: Od križišča v Motovilcih proti Pertoči, pri nekdanjem znamenju (križu) levo po opuščeni stari cesti proti Kraščem na glavno cesto in po njej do dela, kjer se jezero najbolj približa obali, ob obali do ceste k jezeru in po njej levo na asfaltno cesto in nato desno po cesti preko nasipa pod jezerom, na glavno cesto do Beloševiča, pred mostom po cesti levo do pokopališča Krašči, po cesti mimo do Lenarčiča in naprej do križa, tu levo in po cesti v Bačarove grabe do Flegara v Gerlincih, tu desno po glavni cesti do križišča pri gasilskem domu Fikšinci in tu desno po asfaltni cesti v Večeslavce 70, od tu levo in po cesti do ovinka pred hišo Večeslavci 102 ter po asfaltni cesti mimo hiše do levega ovinka ter od tu desno po poljski cesti do hiše št. 62 v Večeslavcih ter levo po cesti na asfaltno cesto in po njej preko mosta na Ledavi na glavno cesto do kapele v Večeslavcih in po njej desno do križišča ter levo po cesti do križišča v Motovilcih.

Prijava na poštni seznam.
Ime in priimek:

E-pošta:
 
Obvestilo – spletni piškotki!
Na naši spletni strani, uporabljamo piškotke (angl.:cookies), ki so namenjeni / zagotavljajo, da naša stran deluje optimalno, omogočajo lažjo uporabo naše spletne strani in evidentiranje obiskovalcev. V kolikor boste kliknili »Strinjam se«, boste sprejeli / namestili vse piškotke.
Ne strinjam se